Taxinummeret du aldri glemmer!

Trykk på tastene 0-T-A-X-I på telefonen din, så slår du telefonnummeret vårt 0-8294.

Nå har du råd til å ta taxi oftere:

Se hva du sparer med 0-TAXI


0-TAXI er garantert billigst. Alltid. De andre er fra EN GOD DEL dyrere til VELDIG mye dyrere. Her er en oversikt over priser fra de ulike selskapene som opererer i Asker, Bærum og Oslo Vest, slik at du raskt kan se hva du sparer ved å velge en grønn og miljøvennlig 0-TAXI i stedet for en av de andre drosjebilene.

Vår målsetning er at du med våre meget lavere priser kan ta deg råd til å bruke drosje - og selvfølgelig 0-TAXI - mye oftere...

Prissammenlikning Jamførpris

 

0-TAXI
Faste kunder
0-TAXI
Andre
Asker &
Bærum Taxi
OsloTaxi Norges-
Taxi
Dagtid hverdag 190,- 211,- 232,- 219,- 254,-
Kveld hverdag 231,- 257,- 267,- 273,- 320,-
Natt hverdag 237,- 264,- 283,- 273,- 320,-
Lørdag
231,- 257,- 267,- 273,- 320,-
Helg Natt: fre natt til lør
samt lør natt til søn
262,- 291,- 321,- 315,- 370,-
Søndag
237,- 264,- 283,- 273,- 320,-
Høytid 291,- 323,- 371,- 348,- 408,-

Prissammenlikningen er basert på såkalt "jamførpris" som tar utgangspunkt i en drosjetur fra holdeplass eller gate med gjennomsnittlig distanse (8km) og varighet (13 min). 0-TAXI gir 10% lojalitetsrabatt til faste kunder. Drosjeselskapene starter de forskjellige takstene på ulike tider: For eksempel starter 0-TAXI den rimelige Dagtaksten allerede kl. 06:00 på hverdager, mens Asker og Bærum Taxi benytter den meget dyrere Natt-takst helt frem til kl. 07:00. Mange starter NattTakst allerede kl. 17:00. Se derfor det enkelte drosjeselskap sine nettsider for presis informasjon. Prisene er innhentet 16.03.2013.

NB: ByTaxi, Christiania Taxi, CityTaxi, Taxi2, og Taxi3 Nedre Romerike har biler som av og til kjører i Asker og Bærum, særlig når det er lite å gjøre i Oslo sentrum. Klikk her for en komplett oversikt.

Miljø:

0-TAXI skjerper miljøkravene!

 

Vi skal bli ENDA bedre: Fra 1. mars 2012 senker vi senker grensen for utslipp til 115g CO2 per km!.

Da vi etablerte 0-TAXI i 2009, bestemte vi oss for at vi skulle ha NULL UTSLIPP. I tillegg til at vi besluttet å kjøpe klimakvoter slik at vi skulle være fullstendig klimanøytrale, fastsatte vi en øvre grense for lokale utslipp fra drosjebilene. Vi SENKER nå denne øvre grensen til 115g CO2 per km for nye drosjebiler (unntatt biler med plass til rullestol).

Det finnes dessverre noen useriøse drosjeselskap som skryter på hjemmesidene sine at de "planlegger å bli miljøfyrtårn", og noen som skriver bak på bilene sine at de "tenker miljø". Dem om det. Det er 0-TAXI som tar grep og handler mens andre bare prater. Det er 0-TAXI har den grønne ledertrøyen :-)

Anbudskonkurranse:

0-TAXI overtar Skolekjøringen!

 

Vi har vunnet anbudskonkurransen om Skolekjøringen i Asker og Bærum (Timesbiler og resttransport) for de neste fire årene. Ruter AS skriver i tildelingsbrevet at de "har valgt å sammenligne tilbudene ut fra en totalvurdering av anbudsdokumentene".

Oppdraget omfatter 17 biler på "fast oppdrag" i to timer hver morgen gjennom hele skoleåret, til fast timespris. I tillegg kommer anslagsvis 20.000 transportoppdrag med en snittlengde på 14-17 km, som skal fordeles på 25 biler fast.

I valueringen anbudene ble prisen vektet til 80% og tildelingskriterium Miljø vektet til 20%. 

Ruter skriver at: "Evalueringen viser at 0-TAXI, etter evaluering av begge tildelingskriterier, har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det var særlig prisen som var utslagsgivende." Les mer...

Prisutdeling for 2010:

0-TAXI Success Awards!

 

Under 0-TAXI sin feiring av første driftsår, ble det delt ut priser i kategoriene Beste bil (mest omsatt), Beste sjåfør (mest innkjørt), Sentralens Pris, Beste Kollega og Publikums Favoritt.

Under jubileumsfeiringen talte også leder i Akerhus Fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel og miljø Lars Salvesen (KrF), og administrerende direktør Lars-Erik Årøy i Toyota Norge. Les mer...

Forbrukerombudet har konkludert:

0-TAXI er garantert billigst!

 

En konkurrent klaget 0-TAXI sin billigst-påstand og prisgarant til Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet gransket prisene for alle drosjeselskap i hele Oslo og Akershus, og konkluderte at 0-TAXI er billigst, uansett. Klagen fra konkurrenten ble avvist.

På det verste er den nærmeste konkurrenten mer enn 35% dyrere! De dyreste Oslo-sentralene er enda verre. Når du velger en grønn bil fra 0-TAXI vet du at du sparer penger!

De grønneste bilene har de snilleste prisene. 

Garantert!

 

Ikke bare har 0-TAXI de aller grønneste bilene, vi er også den eneste taxisentralen som har PRISGARANTI!

0-TAXI er den nye taxisentralen i Asker og Bærum. Ved å ringe 0-TAXI når du skal ha drosje, senker du det lokale utslippet fra kjøreturen med i gjennomsnitt mer enn 50%, sammenlignet med gjennomsnittet hos en av konkurrentene. Det resterende utslippet nøytraliserer vi i 0-TAXI ved kjøp av miljøkvoter, slik at turen er faktisk 100% klimanøytral.

Som om ikke det er nok: Vi GARANTERER at turen med oss er billigere enn om du hadde kjørt den samme turen med en av konkurrentene: Prisene hos oss lavere enn den nærmeste konkurrenten, og inntil 40% lavere enn de dyreste Oslo-sentralene. Tanken er enkel: Dersom vi holder en merkbart lavere pris, vil du ta mer taxi. Og du vil ringe 0-TAXI, naturligvis. Dermed tjener våre sjåfører mer enn hos de dyrere sentralene i løpet av en vanlig arbeidsdag, fordi de får mer å gjøre og har mindre tid til rådighet for å lese VG og løse suduko og kryssord.

 

Miljøvernministeren kjører grønn taxi!

 

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ble 20. august 2009 den aller første i Norden til å kjøre fullstendig klimanøytralisert taxitur. Solheim ble hentet utenfor Miljøverndepartementet i Myntgata 2, med den første taxien som er blitt levert til 0-TAXI, en flunkende ny tredje generasjon Prius. Les mer...

Asker og Bærum har Nordens grønneste taxier

0-TAXI har tatt på seg ledertrøyen når det gjelder miljøsatsning i drosjenæringen og er Nordens første og eneste fullstendig klimanøytrale taxiselskap. Målet for 0-TAXI er null utslipp på bilene. Frem til det er teknisk og praktisk mulig, kompenserer vi gjennom kjøp av klimakvoter.

Vår visjon i 0-TAXI er at vi skal være best på fleksibilitet og miljø. Vi skal lede utviklingen av nye produkter og tjenester, og vi har en klar målsetting om å bli den foretrukne leverandøren av drosjetjenester til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og det offentlige.