BLI SJÅFØR / BLI LØYEHAVER

HVORDAN BLI SJÅFØR I 0-TAXI?

  • Alle som skal kjøre 0-TAXI må ha bestått sentralens lokale kjentmannsprøve. Deretter foregår den videre opplæringen i trafikk der du sitter på med en erfaren sjåfør i 2 skift. Sjåføren gir deg også opplæring i hvilke krav til service og kvalitet som forventes av deg, og han introduserer deg til de nye kollegaene dine.
  • Deretter får du praktisk opplæring hos oss der du selv skal betjene taksameter og bildatasystemet i vårt testmiljø, og du skal avslutte skiftet og passe på at det blir korrekt oppgjør.
  • Ta kontakt med oss på telefon 08294 eller epost [email protected], eller kom innom vårt kontor, så hjelper vi deg med alt du trenger for å bli sjåfør hos oss.

HVORDAN BLI LØYEHAVER I 0-TAXI?

  • 0-TAXI har i underkant av 80 løyver tilknyttet sentralen. Fra tid til annen vil et løyve være ledig, og tilgjengelig for en som har satt seg på ansiennitetslisten. Løyvemyndigheten (Akershus Fylkeskommune), som til enhver tid oversikt over eventuelle ledige løyver, kan kontaktes på telefon 22055000.
  • Send søknadsskjema  til 0-TAXI, Fornebuveien 48, 1366 Lysaker. Vi ordner deretter alt det praktiske for deg: Vi sender overgangsskjemaet videre til fylkeskommunen og koordinerer overgangsdato. Du blir kalt inn til verksted for å få nytt taksameteranlegg, ny bildekor og ny taklampe, når tiden er inne for det.
  • Send oss en e-post på [email protected] eller ring oss på telefon 08294 så hjelper vi deg med alt du trenger for å bli løyvehaver hos oss.