HVEM ER VI?

OM OSS

0-TAXI startet med drosjetjenester i Asker og Bærum høsten 2009, i full konkurranse med den etablerte aktøren i området. Alle drosjene eies av løyvehaverne selv. Sentralen forestår trafikkplanlegging, bestillingssystemer, etterbehandling, oppgjør osv

Vår målsetning er å bli den foretrukne leverandøren av drosjetjenester, til både privatpersoner, bedriftsmarkedet og det offentlige. Dette vil vi gjøre gjennom målrettet arbeid der vil tilpasser produktene, tjenestene og prisene til markedets behov, ved å løpende videreutdanne sjåfører og løyvehavere, ved å stille markedets høyeste krav til sjåførene som skal levere tjenestene til deg og en hel rekke andre tiltak.

Vi ønsker å lede an i utviklingen av nye produkter og tjenester, og er derfor lydhøre for nettopp DINE behov og ønsker.

MILJØSTRATEGI

0-TAXI er Nordens mest miljøvennlige taxiselskap. Målet for 0-TAXI er null utslipp på bilene. Frem til det er teknisk og praktisk mulig, er alle våre taxier hybrid biler med lave utslipp.

Vår visjon i 0-TAXI er at vi skal være best på fleksibilitet og miljø. Vi skal lede utviklingen av nye produkter og tjenester, og vi har en målsetting om å bli den foretrukne leverandøren av taxitjenester til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og det offentlige.

Alle taxier hos 0-TAXI er hybridbiler og har maksimalutslipp på CO2 per km dersom de benytter vanlig bensin eller diesel som drivstoff, alternativt benyttes el-biler. Biler/Busser særskilt utstyrt for rullestoltransport og veteranbiler (eldre enn 35 år) som benyttes i kampanjeøyemed, har dispensasjon fra miljøkravene.

Alle bilene er foliert grønne og er lett gjenkjennelige i trafikken og på holdeplassene.

Profesjonelle Sjåfører

Drosjeeierne og sjåførene knyttet opp mot oss er alle spesialister innen sitt fag, og vil alle følge opp kundens ønsker på den beste måte. De vil alltid behandle deg med respekt og din bagasje med den nødvendige forsiktighet, og de vil kjøre effektivt og hensynsfullt i trafikken. Du skal føle deg trygg med oss.

Kvalitet i Alle Ledd

0-Taxi er et selskap som skal sørge for kvalitet i alle ledd 24 timer i døgnet. De første du møter oss hos vil være våre profesjonelle medarbeiderne på sentralen og vil sørge for at dine ønsker blir behandlet raskt og effektivt. Fra første gang du ringer oss vil du merke forskjellen.